Paaspraise Ede

Bekijk de Paaspraise Online

of op Facebook
of via Youtube
- Home
- Traditie
- Links
- Organisatie

Wilt u meer informatie vragen of opmerkingen delen?

reageer op onze facebookpagina

Uit de Paaspraise of Paasjubel archieven

Editie 2020 online vanwege Corona

De Paaspraise 2020 is volledig online gevierd omdat mensen niet mochten samenkomen vanwege mogelijke Corona-besmettingen.

U zij de Glorie in 2019

De Paaspraise 2019 werd afgesloten met het bekende lied: U zij de glorie, Opgestane Heer.

In 2019 was het thema van de Paasjubel
"Getuigen van Christus"

In 2018 was het thema van de Paasjubel
"Het houdt niet op bij the Passion!"

In 2017 was het thema van de Paasjubel
"Als Jezus niet is opgestaan ..."

In 2016 moest vanwege de regen uitgeweken worden naar het overdekte alternatief in Kerkelijk Centrum Emmaus.

De video van "Gelderlander"

Het thema van 2010 was: CO2 neutraal of CO2 (Christus overwint)

Alweer het eerste onderwerp van het journaal, en ook al urenlang op Radio 1. Iedereen heeft het vandaag de dag over de crisis. Bedrijven die de jarenlange groei ineens zien omdraaien in een vermindering van winsten of zelfs verliezen. Aandeelhouders verwachten dat er toch winst wordt gemaakt en daardoor moeten er banen verdwijnen en staan mensen op straat. Maar ook bijvoorbeeld in je huwelijk kan een crisis ervoor zorgen dat alle zekerheden wegvallen en dat je eigen wereldje instort.

De natuur heeft een verbondenheid met ons leven. Niet voor niets is de Schepping voor ons mensen een groot goed om er zorgvuldig mee om te gaan. Doen we dat ook? Staan we wel eens een moment stil bij wat de natuur ons te bieden heeft?

Leven we er maar gewoon wat op los, zodat jezelf wordt geconfronteerd met "Een ongemakkelijke waarheid" (Al Gore).

Kunnen we als mensen iets bijdragen om een dergelijke waarheid om te buigen? Ook voor onze kinderen is een leefbare omgeving erg belangrijk. Gunnen we onze kinderen ook een toekomst? CO2 is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Niet direct te pakken en te omvatten, totdat we beseffen dat we de atmosfeer, of lees het leven op aarde, met zijn allen aan het vernietigen zijn. Er wordt door velen geknokt  om de Schepping weer op orde te brengen. Daar kunnen we samen iets aan doen. Je kunt je leven beteren door bewuster met het milieu om te gaan. Wees tevreden met wat je hebt. Wat je verder kunt doen is minstens zo belangrijk. Simpel op je eigen moment en eigen plek aan HEM vragen of de natuur weer hersteld mag worden naar Gods schepping.

God is niet kleurloos en reukloos. Je mag het proeven en voelen, door naar Hem en zijn Zoon op zoek te gaan.

Hij, Jezus ging ons voor in lijden en sterven en is opgestaan, zodat wij nu nog altijd in Gods genade in onze huidige wereld mogen leven en werken.

Het is een uitdaging om aan een leefbare aarde mee te werken. Zo kunt u straks zien dat onze kinderen ook vooruitzicht hebben.

Lijkt u of jou dat ook wat om een weg naar verbetering en verandering in te slaan? Dit kan met een zin uit Psalm 32, "Mijn weg zal Ik u wijzen, u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.

Een reis met reuk-, en kleurloos gas of een reis met Christus die Overwint.

 

Het thema van de Paasjubel 2009 was "Crisis of Chistus"

   

Alweer het eerste onderwerp van het journaal, en ook al urenlang op Radio 1. Iedereen heeft het vandaag de dag over de crisis. Bedrijven die de jarenlange groei ineens zien omdraaien in een vermindering van winsten of zelfs verliezen. Aandeelhouders verwachten dat er toch winst wordt gemaakt en daardoor moeten er banen verdwijnen en staan mensen op straat. Maar ook bijvoorbeeld in je huwelijk kan een crisis ervoor zorgen dat alle zekerheden wegvallen en dat je eigen wereldje instort.

Toch is het vrijdag weer Goede Vrijdag. Eindelijk eens een goed bericht na alle slechte berichten. Al leek dat er op die vrijdag tweeduizend jaar geleden niet echt op. Het was geen Goede Vrijdag, maar juist een grote crisis. De man die de grote leider leek te worden en de Romeinen wel eens uit Isra�l zou verdrijven, werd niet gekroond met een gouden kroon, maar met een doornenkroon. Jezus Chris�us, Chrisus met een �. Hem werd een kroon van takken met doornen opgezet en hij werd als een misdadiger aan een kruis gehangen.

Zondag is het Pasen. Dan denken we weer aan Jezus Christus. Want na drie dagen kwam er een eind aan de crisis. De kruisiging en de dood van Christus was niet het eind van deze leider, maar hij stond op uit het graf en liet daarmee blijken dat hij de baas was niet alleen als een leider of een directeur, maar de baas van de wereld. De baas over leven en dood.

Er bestaat een mooi lied over de ondergrond van je leven. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand en een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een stevige ondergrond kan heel wat hebben, regen, storm, en zelfs een crisis. Die ondergrond van ons leven wil Chris�us zijn. Chrisus met een � erin. Door zijn kruis en door zijn opstanding mogen wij de regen en de storm en welke crisis dan ook doorstaan. Hij wil ook jou door elke crisis heenslepen. Hij steekt zijn hand naar je uit. Grijp die hand aan en ga je leven verder op de stevigste ondergrond die je maar kunt vinden.

Het thema van de Paasjubel 2008 was "God zoekt jou"

Zoeken

We zoeken heel wat af in het leven. Een baan, een huis, een auto. We zijn ook op zoek naar andere mensen. Mensen om een relatie mee aan te gaan of ouders die we niet (meer) kennen. Ook de TV weerspiegelt dat. De serie �spoorloos� was populair en �boer zoekt vrouw� heeft ons wekenlang aan de buis gekluisterd.

Gezocht worden

Misschien bent u ook wel op zoek, maar weet u wel dat u ook gezocht wordt? Zoals een vader zijn kinderen zoekt, zo zoekt God ook jou! Met Kerst is God naar ons toegekomen en door Goede Vrijdag en Pasen is de directe band tussen God en mensen hersteld. Daarom mogen wij God Vader noemen en onszelf zijn kind. En weet u wat nu het mooiste is? God zoekt niet de mooiste of de knapste of de liefste, Hij zoekt ons allemaal! Gods hart gaat naar je uit, omdat Hij je schepper is. Hij wil niets liever dan dat je als kind bij Hem komt en in zijn nabijheid en bescherming bent.

Rust vinden

Er blijft nog heel wat te zoeken in het leven, maar als je je kind van God weet, dan kun je zoeken vanuit de rust die je bij God hebt gevonden. Dan is de basis van het leven op orde en kun je het leven aan. En komen er moeilijke fasen of momenten in het leven, zoek dan de nabijheid van de Vader. Want Hij heeft zelf beloofd: kom bij Mij, dan zal Ik je rust geven.

Jubel het uit!

Te mooi om waar te zijn? Ongelooflijk? Dat zou je wel zeggen, maar toch geloven we dat het waar is en daarom jubelen we het uit �Loof de Heer, alle volken, prijs Hem, alle naties: zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer� (Psalm 117). God zoekt jou, ongeacht hoe je er van binnen of van buiten uit ziet. En daarom zingen wij het uit op eerste paasdag tijdens de Paasjubel. Kom ook, en doe met ons mee!

Het thema van de Paasjubel 2007 was "Duurzame opstanding".

Zorgen over het klimaat

De film �An inconvenient truth� van Al Gore heeft in ons land een grote indruk gemaakt. Een veranderend klimaat, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels en grote droogten. Wat staat ons allemaal te wachten? Wordt de zee die we zo goed onder controle hadden toch weer een dreiging voor ons land?

Onze nieuwe regering wil hier wat aan doen en heeft duurzaamheid weer tot pijler van het beleid gemaakt.

En wat doen wij? Of denken we dat je er toch niets aan kunt doen, zo gaat het nu eenmaal. Of om het met een Bijbels woord te zeggen: �Het gras verdort, de bloem valt af�; dat is nu eenmaal zoals het gaat.

Gods wereld is duurzaam!

Het Bijbelcitaat van hiervoor is niet volledig, want in de Bijbel staat het zo: �het gras verdort, de bloem valt af, maar Gods Woord is tot in eeuwigheid�. Gods werk is duurzaam, omdat Hijzelf altijd heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan. Dat is eigenlijk niet goed voor te stellen, maar toch geloven wij dat. Wij geloven dat omdat God het zelf heeft gezegd in de Bijbel.

Daarmee is het klimaatprobleem niet opgelost, maar is voor ons duidelijk dat het probleem niet het laatste woord heeft. God heeft het laatste woord en ik mag meewerken om deze wereld duurzaam te maken.

Tekenen van duurzaamheid

Het is binnenkort weer Pasen. God zond zijn Zoon Jezus naar de wereld om ons te redden. Ja Hij is zelfs voor ons gestorven. Met Pasen vieren wij dat Hij door de dood is gegaan en weer is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en geeft ons leven, leven waaraan geen einde komt! Als dat geen teken van duurzaamheid is!

En kijk eens om u heen, het wordt weer voorjaar, de bloemen komen uit en de vogels bouwen weer aan het nest. Nieuw leven en nieuwe hoop! Voldoende reden om eerste Paasdag hiervan samen te zingen!

 

Het thema van de Paasjubel 2006 was "Pasen, de kip of het ei ?".

Paasfiguren

Winkels en woonkamers veranderen. Het is bijna Pasen en dat kun je zien. Paaseieren, paastakken, gele kleedjes en een paashaas: paasfiguren genoeg. Het ei staat symbool voor het nieuwe leven. In het voorjaar met uitlopende takken en bloembollen in bloei en lammetjes in de wei� tekenen genoeg van nieuw leven. Een nog dorre paastak wordt versierd met eitjes en figuren. En al gaande weg komen de knoppen uit en zie je de nieuwe blaadjes of bloemetjes van de tak te voorschijn komen. Soms is er nog een paashaas te zien als symbool van de vruchtbaarheid. Het geheel wordt op geel gekleurde kleedjes met bijpassende servetten opgemaakt. De paasfiguren zijn duidelijk: er een nieuwe periode aankomt.

Pasen

De voorjaarssymbolen zijn vooral in de weken voor Pasen te zien. Toch heeft Pasen geen directe link met het voorjaar.

Waar heeft Pasen eigenlijk mee te maken?

Lang geleden leefde in Isra�l een rabbi, geestelijk leider. Het is Jezus. Hij is als zoon van God

mens geworden in de wereld. In zijn toespraken voor groepen en gesprekken met omstanders komen veel vragen over het leven als christen aan de orde. Hij vertelt dat mensen zich tot God moeten bekeren. Een nieuw leven met een andere toekomst. Maar dat betekent ook radicale keuzes! Jezus schroomt niet en uit soms fikse kritiek op voorbeeldmensen en leiders. Jezus draait er geen doekjes om vanuit het perspectief van �een nieuw leven en een nieuwe toekomst�.

Heldere verhalen � maar de mensen vinden Jezus� boodschap niet gewenst. Hij wordt opgepakt en met een schijnproces veroordeeld. Dat leidt tot de zwaarst denkbare straf: hangend aan een kruis sterven, waarna zijn lichaam wordt begraven.

Jezus, die zich als Messias �Verlosser van God- presenteert, hij is gestorven � het verhaal is over.

Nieuw leven

Maar dat is de misrekening van allen die Jezus weg wilde hebben. Hij is veroordeeld en gestorven, maar Hij is uit de dood opgestaan. Er komt nieuw leven, Jezus is het levende bewijs dat allen, die in Hem geloven zullen ontdekken dat er leven na de dood is. Op 14 april is het de zgn. �Goede Vrijdag� � christen staan stil bij het veroordeling en de kruisiging van Jezus. Zaterdag (15 april) wordt wel �stille zaterdag� genoemd. Jezus is begraven � zijn tegenstanders denken: het verhaal is over. Zijn volgelingen houden hun adem in � zullen zijn verhalen over de opstanding waar zijn? En dan wordt het Pasen. Dit jaar is dat 16 en 17 april. Jezus is opgestaan � de dood kon hem niet vasthouden. Christenen in tal van kerken vieren feest en begroeten elkaar met �De Heer is waarlijk opgestaan�.

Paasfiguren

De eieren, de paastakken en alle andere paasversieringen maken het voorjaar extra gezellig. Maar ze zeggen nog niets over waar het met Pasen echt over gaat. Mensen toen (omstreeks het jaar 30) maken het mee en geloven de woorden van Jezus. Talloos veel mensen vieren anno 2006 nog Pasen; het feest van de bevrijding, het nieuwe leven. De dood heeft niet het laatste woord, Pasen zegt: Geloof Jezus, er is nieuw leven!

2005: Ben ik in beeld ?

       

Overal mensen. We hebben de familie, omgeving en misschien werk. Gelukkig hebben wij het goed�. Of�

Mensen wonen in een bevolkte omgeving en voelen zich niet gezien. Er wordt gewerkt, maar weet de een wat in de ander omgaat?

We realiseren ons vaak ook niet dat naast ons mensen leven alsof niemand ze kent en geen tijd voor ze heeft.

Mensen zijn vaak niet in beeld.

Een kleine 2000 jaar geleden leefde Jezus van Nazareth. Misschien hebt u wel eens van Hem gehoord. Als godsdienstleraar trok Hij door Isra�l.

Hij vertelde vaak mooie en begrijpelijke verhalen. Maar er is nog veel meer te zeggen over zijn wandeling op aarde. Hij ontmoet mensen. Iedereen kijkt om zich heen, maar Jezus ZIET mensen. Dat is wat anders.

Jezus spreekt de deurwaarder Matthe�s aan. Petrus, de visser (in die tijd een slecht gewaardeerd beroep) nodigt Hij uit. Hij bezoekt iemand met de besmettelijke ziekte van melaatsheid. Mensen, die geen vrienden hadden, worden door Jezus niet bekeken; Hij ZIET deze mensen. Hij noemt hun naam: �Ik ken je, ik weet je naam en wil het levensverhaal met je delen.�

   

Mensen �ook deze mensen- zijn bij Jezus in beeld. Hij ZIET ze.

Paastijd � een extra vrije dag. Waarom? Even het geheugen opfrissen.

Jezus, de godsdienstleraar, wordt na een paar jaar niet meer geduld. Met name mensen van de tempel willen Hem weg hebben. Hij wordt gevangen genomen en aan de (Romeinse) heersers voorgeleid. Dat leidt tot de doodstraf middels kruisiging. Waarom? Omdat Jezus zich manifesteerde als de Zoon van God, die de zonde van de wereld wil overwinnen.

Goede Vrijdag � de dag waarop Jezus gekruisigd werd. Na drie dagen, met Pasen � blijkt het graf open en leeg: Jezus is opgestaan.

Door het lijden, de dood heen is Hij tot het leven gekomen. En uit de getuigenissen uit die tijd blijkt: Niet alleen voor Pasen, maar ook na Pasen ZIET Jezus mensen. Jezus ZIET Thomas (de ongelovige). Hij bezoekt Petrus (die liegt over het horen bij Jezus). En Hij troost de vrouwen, die denken zonder Hem niet verder te kunnen leven.

Mensen zijn midden in de zorgen van hun bestaan bij Jezus in beeld!

Jezus ziet mensen. Dat is merkbaar uit de verhalen van voor de gebeurtenissen van Pasen. We weten het uit de overleveringen over Jezus na de opstanding op de Paasmorgen. En dat merken mensen, die zich in het geloof en de ontmoeting met God verdiepen, nog steeds. Hij ZIET u, jou en mij. Een hele ontdekking: We zijn midden in de voor- en tegenspoed in beeld.

Vindt u ook dat elk mens telt? We zeggen al snel �ja�, maar in de praktijk valt het soms tegen. Bij Jezus valt het nooit tegen. Bij Jezus geldt: Elk mens telt. Elk mens is in beeld. Ook u, jij en ik.

Na Pasen staat de wereld in een ander licht. Er is ruimte voor Gods Licht. Jezus komt langs. Hij ziet je. Hij kijkt vanuit Zijn hart. En Hij nodigt je uit.

Je bent in beeld � daarvan leef je op.

2004: Heel maken wat gebroken is

Het thema van de Paasjubel 2004 was "Heel maken wat gebroken is".

Er wordt in de wereld veel stuk gemaakt. In Irak, Pakistan, Isra�l. De VN en de Europese landen proberen de problemen te verhelpen/ Maar wie kan echt heel maken wat gebroken is?

Mensen hebben gekozen voor hun eigen beleid. Hun eigen manier van problemen oplossen. Maar het wordt alleen maar erger.

We mogen het Paasfeest weer vieren. God laat het er niet bij zitten. Hij stuurde zijn Zoon om te sterven voor ons. Hij liet zien hoe het moet, hij leefde om te dienen en zijn leven te geven. Hij deed niets verkeerd, maar moest toch sterven aan het kruis. Maar op eerste paasdag vieren we dat hij de dood achter zich liet en opstond uit het graf. De steen was weggerold.

2003: De Overwinnaar

   

De tekst van de folder van 2003 was:

Mag ik�.?

Mag ik een stukje meelopen?

Een voor het oog toevallige voorbijganger wil de weg een stukje samen oplopen. Twee mannen, die op weg zijn naar het plaatsje Emma�s, stemmen er mee in. Ze maken kennis met elkaar. Eigenlijk zijn ze niet echt in de stemming voor een praatje onderweg. Een paar dagen geleden waren ze getuige van de gruwelijke dood van hun vriend een leermeester Jezus. De �meeloper� schijnt van deze gebeurtenis niets gehoord te hebben. Hoewel de Emma�sgangers dat bijna niet kunnen begrijpen geven ze een kort verslag van de dingen, die gebeurd zijn.

Pas later ontdekken ze dat deze voorbijganger helemaal geen voorbijganger wilde zijn. Hun medereiziger bleek Jezus zelf, hun vriend te zijn. Ze ontdekken dat Hij uit de dood is opgestaan, de Overwinnaar!

Mag Ik �.?

Mag Ik met je meelopen? Net als bij de wande-laars toen kan Jezus dat ook aan jou en mij vragen. Jezus was toen een leermeester, die veel mensen aansprak. Anderen mochten Hem niet en hebben Hem laten oppakken en veroordelen. Hij kreeg de zwaarst denkbare straf namelijk de kruisiging. Drie dagen na zijn dood bleek alles te  gaan zoals Jezus al had voorspeld. Zijn veroorde-ling en dood blijken niet het eindpunt te zijn.

Hij is de Overwinnaar, Hij leeft.

Dat verhaal van toen heeft nu nog betekenis. Hij wil naast gewone mensen staan. Pasen zegt: �Jezus is de Overwinnaar�  en �Laat Hem met je meegaan�. Hij helpt je tekst en uitleg te vinden!�

Stilte.

Deze week (13 t/m 19 april 2003) wordt wel de �stille week� genoemd. In veel kerken besteedt men extra aandacht aan de lijdensweg van Jezus. Dat is het laatste deel van het verhaal van Jezus, Gods Zoon op aarde, dat aan het begin van  onze jaartelling plaatsvond.

Jezus zocht vlak voor het dieptepunt van dat lijden de stilte op om tot God te bidden. In gepaste stilte wordt zijn lichaam begraven. Men dacht dat Hij �De Redder van de wereld� zou zijn, maar dat lijkt allemaal anders te zijn. Het graf is in de hof van Arimathea. Een grote steen sluit het graf af.

Er heerst een doodse stilte. Een paar dagen later gaan vrouwen nog een keer naar het graf om hem de laatste eer te bewijzen.

STILTE??

Het graf is open
Jezus is opgestaan.
De Overwinnaar is Hij.
Het is heel anders
dan verwacht.
Hij blijkt toch
de Redder van
de wereld
te zijn.

In de Bijbel staat:

�God zij dank,Die ons de Overwinning heeft gegeven door onze Here Jezus Christus

(1 Korinthe 15 : 57)

Lofzang

Paasfeest is een heel goede reden om lofzangen te zingen. In de Bijbel, in de Joodse traditie en in de kerken wordt dat wel Hallel genoemd.

Hallel is het Hebreeuwse woord voor lofzang. Veel liederen eindigen met het woord halleluja. Als je het woord bekijkt, staat het woord Hallel erin. In halleluja vind je ook de korte naam van God: Jah.

Als je deze twee woorden aan elkaar plakt lees je Hallel-u-jah: lofzang voor God.

Christus, onze Heer, verrees
Halleluja!
Heil�ge dag na angst en vrees,
Halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd
Halleluja!
Heeft verzoening ons bereid
Halleluja!
 

Als je veel van iemand houdt

geef je �t mooiste wat je hebt
da�s heel gewoon
omdat God van mensen houdt
gaf Hij �t mooiste wat Hij had
zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk
hoe ik ook denk
een mooier geschenk is er niet.

Home | Traditie | Links | Organisatie

This site was last updated 10/02/20